dikir barat halim hazid

Halim Yazid - Bangkit Asal

Halim Yazid - Bangkit Asal

8:19

Playlist: halim yazid

halim yazid

44 Videos

Halim Yazid - Ali Baba (Lirik)

Halim Yazid - Ali Baba (Lirik)

4:52

Halim Yazid - Daulat Tuanku (Majlis Santapan Di Raja)

Halim Yazid -  Daulat Tuanku (Majlis Santapan Di Raja)

3:38

Halim Yazid - Mendukung Kasih 2005

Halim Yazid - Mendukung Kasih 2005

1:14:02

Halim Yazid - Seribu Erti

Halim Yazid - Seribu Erti

5:12

Halim Yazid - UM - Bangkit Asal part 1

Halim Yazid - UM - Bangkit Asal part 1

7:30

Dikir Barat oleh Halim Yazid "Kelate Kito"

Dikir Barat oleh Halim Yazid "Kelate Kito"

5:40

Halim Yazid-Anak TupAi

Halim Yazid-Anak TupAi

3:53

Dikir barat halim yazid terbaru

Dikir barat halim yazid terbaru

4:50

Dikir Barat Halim Yazid: Menate Malah

Dikir Barat Halim Yazid: Menate Malah

5:13

Dikir Pesan Mak

Dikir Pesan Mak

3:40

Halim Yazid - Aku Hanya Nak Ke Seberang Lirik

Halim Yazid - Aku Hanya Nak Ke Seberang Lirik

4:37

Halim Yazid - Kapong Lame Ambo

Halim Yazid - Kapong Lame Ambo

5:05

Halim Yazid - Amy

Halim Yazid - Amy

3:48

Halim Yazid - Adik-Adik USM (Special)

Halim Yazid - Adik-Adik USM (Special)

6:25

Halim Yazid - Besaing Dengan Ore Comey (High Quality)

Halim Yazid - Besaing Dengan Ore Comey (High Quality)

4:03

Diri Ambo (lirik) - Halim Yazid

Diri Ambo (lirik) - Halim Yazid

6:08

Halim Yazid - Buoh Seto (High Quality)

Halim Yazid - Buoh Seto (High Quality)

4:40